joi, 29 aprilie 2010

“La Vulturul de Mare cu Peştele în Ghiare” - o foarte scurtă istorie a comunismului

“D-nului Sas Savu, comisar ajutor de la Chestura Poliţiei Arad, i s’a aplicat pedeapsa “punerea în disponibilitate”, pentru faptul că fiind căsătorit şi cu copil, a avut legături nepermise cu o tânără funcţionară dela Tribunalul Arad, făcând-o să creadă că se va căsători cu dânsa şi care apoi aflând că a fost înşelată a căutat să se sinucidă ; precum şi pentru faptul că dându-şi calitate de comisar şi un nume falş, sub teroarea ameninţării a pretins şi a primit dela un cetăţean sărac suma de 3800 lei, un car de lemne şi un porc, intimidându-l că-l va trimite în judecată pentru furt, deşi în realitate cetăţeanul nu era vinovat”. (Monitorul Oficial, 19/07/1948)

“Este oprit a se vâna în tot timpul anului bufniţele mari, ciuhurezii, strigile, cucuvelele şi ciufii.” (Monitorul Oficial, 02/03/1948)

“D-nul Ivanciuc Vasile, fost administrator la Penitenciarul Petroşani, se condamnă la plata sumei de 1700 lei, costul unui brici şi a 10 bucăţi arcuri maşină de tuns.” (Monitorul Oficial, 21/07/1948)

“Prin decizia ministerial numărul 3085 din 1948, d-na Nicolina Zaharia Stancu se numeşte, pe data publicării prezentei deciziuni, inspectoare onorifică la Direcţiunea Generală a Teatrelor, având ca atribuţiune principală organizarea şi controlul spectacolelor pentru copii.” (Monitorul Oficial, 02/03/1948).

“Idem nr. 153 din 16 Februarie 1948, se consideră demisionaţi din serviciu pe data angajării şi numirii, pentru neprezentare la serviciu:
- Seful de birou temporar Vartolomeu Ion
- Femeia de serviciu bugetară Ciornea Elena
- Femeia de serviciu bugetară Gordea T. Nastasia” (Monitorul Oficial, 02/03/1948)

„Comunicat al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri:
Pentru realizarea stemei descrisă în articolul 103 al Proiectului de Constituţie al Republicii Polulare Române, Preşedinţia Consiliului de Miniştri instituie un concurs pentru cea mai bună executare tehnică şi artistică a stemei R.P.R. [...]Stema R.P.R. va reprezenta munţi împăduriţi deasupra cărora se ridică soarele, având în mijloc o sondă, iar în jurul Stemei o coroană de spice de grâu. [...] Rezultatul concursului se va da la data de 1 Mai 1948, într’un cadru festiv.” (Monitorul Oficial, 13/03/1948).

„Prin decizia nr. 17688 din 2 Martie 1948 s’a schimbat d-nului Bernhardt, prin botez Gheorghe-Katz, născut la 18 Noemvrie 1907, în Bucureşti, strada Sfinţilor nr.10, numele său patronimic de Katz în acela de Garcea, spre a se numi Bernhardt, prin botez Gheorghe-Garcea.” (Monitorul Oficial, 05/03/1948).

„Noi, Col. Maj. V. Arisţiu, preşedintele Tribunalului Militar Craiova, ordonăm:
Ca inculpatul Menchievici O. Constantin să se prezinte în ziua de 30 Martie 1948 pentru a fi judecat de crimă de port ilegal de uniformă sovietică”. (Monitorul Oficial, 08/03/1948)

„Dacă sonda s’a oprit din mers singură, planul ei de producţie nu se modifică.”(Monitorul Oficial, 05/08/51948)

„Noi, ministerul industriei decidem:
[...] Art.3 – sub denumirea de paste făinoase intră următoarele produse: macaroane, spaghetti, fidea, fideline, pătrăţele, stelişoare, cuşcuş, orzişor.” (Monitorul Oficial, 30/07/1948)

„Pe data publicării prezentei deciziuni în Monitorul Oficial, Consorţiul textil S.A.R. „La Vulturul de Mare cu Peştele în Ghiare” din Bucureşti, al cărui unic acţionar este statul român, fuzionează cu Societatea Comercială de Stat „Textila” din Bucureşti.” (Monitorul Oficial, 05/08/1948)

„In cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înfiinţează Direcţiunea Generală a Securităţii Poporului. Direcţiunea Generală a Securităţii Poporului are ca îndatoriri: apărarea cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii R.P.R contra uneltirilor duşmanilor din interior şi exterior.”(Monitorul Oficial, 30/08/1948).

„Bursele sunt de două feluri: burse în casă (camin) şi burse în masă (cantină). [...]Niciun student nu poate cumula două burse (în afară de bursa în casă cu bursa în masă), sub sancţiunea trimiterii studentului în faţa comisiei de disciplină.”(Monitorul Oficial, 10/09/1948)

„Noi, ministerul muncii şi prevederilor sociale, decidem:
Art.1 – prin derogare de la art.1, pct. I şi II, din decizia ministerială nr. 397 din 1948, toate magazinele comerciale, inclusiv cele alimentare, din oraşul Câmpina, vor fi deschise între orele 7 – 13 şi 15.30 – 18, cu excepţia zilei de Joi, când vor fi deschise numai dimineaţa, între orele 7.30 – 13.” (Monitorul Oficial, 22/09/1948).

„In numele legii şi al Prezidiului R.P.R. , Noi, Preşedintele Tribunalului Militar Timişoara,
Mandăm şi ordonăm tuturor agenţilor forţei publice să aducă înaintea noastră, în ziua de 9 Noemvrie 1948, ora 8, pe Fischer Etti, de 21 de ani, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bacău, strada Cernea nr.2, pentru a fi audiată în calitate de inculpată pentru delictul de trecere frauduloasă a frontierei, prevăzut de articolul 579 din codul justiţiei militare.” (Monitorul Oficial, 30/09/1948)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă blog